+31 (71) 51 30 405 info@mondzorgbreestraat.nl

Klachtenprocedure

Hoe gaat dat in zijn werk

Klachten

Mocht het voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden dan vragen wij u dit eerst met ons te bespreken.
Het is belangrijk voor ons te weten dat u een probleem heeft of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk een oplossing vinden.

 

De gebruikelijke procedure

Praat met uw de tandarts, de mondhygiëniste en/of de praktijkmanager. Vraag om een gesprek met uw behandelaar. Meestal lost dit al veel op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt en de behandelaar kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Het is voor de behandelaar belangrijk te weten dat u een probleem heeft, zodat u gezamenlijk kunt zoeken naar een oplossing. Wilt u dit niet, dan kan kunt u de vraag ook telefonisch of per email stellen bij de praktijkmanager. Zij kan dan in overleg met de betreffende behandelaar naar een oplossing zoeken en deze met u overleggen

Ontevreden over de oplossing

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing door de tandarts of praktijkmanager? Leg dan uw klacht schriftelijk neer bij de klachtencommissie van Mondzorg Breestraat. Dit kunt u per e-mail of schriftelijk doen. Als adressering kunt u het praktijkadres gebruiken t.a.v. Mondzorg Breestraat. Binnen drie weken zullen wij de klacht behandelen en met u in overleg gaan over een oplossing. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Bent u alsnog niet tevreden met de geboden oplossing? Bij een klacht over de tandarts kunt u advies inwinnen bij de ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen). Bij klachten over de mondhygiënist kunt u contact opnemen met de NVM (Nederlandse Vereniging Mondhygiënisten)