+31 (71) 51 30 405 info@mondzorgbreestraat.nl

Tarieven en Betalen

Hoe gaat dat in zijn werk

Tarieven

Wij hanteren de tarieven zoals landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Nederlandse zorgautoriteit (NZA) Website link www.nza.nl. Hier kunt u ook de vastgestelde tarieven vinden voor 2018.

Voor meer informatie over de door ons gebruikte codes en daarbij behorende tarieven kunt u kijken op de website allesoverhetgebit.nl, deze is samengesteld door de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkund (NMT) en kunt u terugvinden op de website www.allesoverhetgebit.nl.

Facturering

De facturering wordt bij ons in de praktijk verzorgd door Infomedics, website www.infomedics.nl . Infomedics gaat uw nota eerst indienen bij uw verzekeraar mits deze daaraan meewerkt. Nagenoeg alle verzekeraars werken daaraan mee. U ontvangt vervolgens een nota van Infomedics over het (rest)bedrag wat niet door de verzekeraar wordt vergoed. Bent u benieuwd naar uw nota? U kunt uw eigen nota en gegevens bekijken op www.infomedics.nl.